Eureka centar - škola stranih jezika u Zagrebu
 
Medulićeva 11, Zagreb
Tel. 01/4846-191 i 192


Pravni centar

Eureka centar je prva škola stranih jezika koja je razvila potpuni program za poduku pravnog engleskog, francuskog i njemačkog jezika. Do sada je naše programe pohađalo preko 500 odvjetnika, pravnika, sudaca, državnih odvjetnika i studenata prava.

Naše polaznike pripremamo i za polaganje međunarodno priznatih ispita pravnog engleskoga jezika. Svi polaznici koji su pristupili ispitima prošli su testiranje, a većina ih je prošla s najvišim ocjenama.

U Eureka centru ćete sigurno naći pravni tečaj za sebe – još smo uvijek jedina škola stranih jezika koja organizira redovite pravne tečajeve u nekoliko termina tijekom cijele godine.
 Eureka centar uvršten je u pet najuspješnijih TOLES centara na svijetu!

Više informacija možete naći na stranici www.toleslegal.com/toles-world  

 

  • TOLES ispiti i pripremni tečajevi - za sve one koji žele zaprimiti međunarodno priznatu svjedodžbu pravnog engleskoga jezika.

  • TOLES udžbenici - u Eureka centru možete kupiti udžbenike za samostalno učenje i pripremu za polaganje TOLES ispita.


Tečajevi na engleskom:

  • Pravni engleski – tečaj za pravnike koji žele naučiti rječnik pravnog engleskog jezika te poboljšati vještine govora i pisanja na engleskom jeziku.  

Ostali tečajevi:

 

Certifikat: u rujnu 2008. godine postali smo akreditirani centar za TOLES ispit.

 

 

 

 

Mapa stranice
© 2007-2013 EUREKA centar. Sva prava pridržana. Design by desigNED