Eureka centar - škola stranih jezika u Zagrebu
 
Medulićeva 11, Zagreb
Tel. 01/4846-191 i 192


Tečaj IELTS za sudske tumače

Ako želite postati sudski tumač za engleski jezik, tada kao dokaz o poznavanju jezika morate priložiti međunarodno priznatu diplomu engleskoga jezika. Jedna od takvih diploma stječe se uspješnim polaganjem akademskog modula ispita IELTS na C2 razini, odnosno s najmanjom ocjenom 8,5 od ukupno 9.

IELTS ispit vam je također potreban za upis na studij u Velikoj Britaniji i na neke ustanove u SAD-u, te kao uvjet za imigraciju u UK, Australiju, Novi Zeland i Kanadu.

Kako biste se što bolje pripremili za ispit, u Eureka centru se možete upisati na pripremni tečaj za polaganje IELTS ispita na C2 razini. Tečaj traje 30 punih sati od 60 minuta.

Na testu koji se održava jednom mjesečno u British Councilu testira se slušanje (30 minuta), pisanje (60 minuta), čitanje (60 minuta) i govor na engleskome jeziku (15 minuta).

Ako ste propustili upisni rok, za vas možemo organizirati i individualnu nastavu.

 

Tečaj IELTS
 30 sati

cijena: 2.260 kn. Plaćanje je moguće u četiri rate.
Načine plaćanja provjerite ovdje.


PočetakKrajSlobodni daniRaspored nastave
2.3.2018.
15.6.2018.
30.3. -2.4., 1.5., 31.5.
1 x 120 min
(petkom)

 
                                      Kontaktirajte nas za točan raspored grupa.


Intenzivni mjesečni  IELTS pripremni tečaj
30 sati

cijena: 2.260 kn. Plaćanje je moguće u četiri rate.
Načine plaćanja provjerite ovdje.
PočetakKrajSlobodni daniRaspored nastave
veljača 2018.
veljača 2018.
- 5 x 120 minuta
(pon-pet)

Individualni IELTS pripremni tečaj*
20 sati

cijena: 4.375 kn. Plaćanje je moguće u pet rata.
Načine plaćanja provjerite ovdje.
PočetakKraj
Slobodni daniRaspored nastave
po dogovorupo dogovoru-po želji polaznika

* u prostorijama Eureka centra, Medulićeva 11, 1.kat

Zapamtite – naše grupe imaju od 2 do 6 polaznika!

Nastavni materijali za tečaj su besplatni!

 

Datum održavanja ispita u British Councilu *

IspitIspitRegistracijaCijena
IELTS Academic**
5 tjedana prije ispita
1.610 kn

* Eureka centar ne odgovara za moguće promjene datuma ispita ili promijenu cijene koje određuje British Council.
** datume određuje British Council

 

 

Mapa stranice
© 2007-2013 EUREKA centar. Sva prava pridržana. Design by desigNED