Eureka centar - škola stranih jezika u Zagrebu
 
Medulićeva 11, Zagreb
Tel. 01/4846-191 i 192


Naši nastavnici

Imamo i hrvatske nastavnike i izvorne govornike. Oni su stručnjaci za jezike koje predaju, ambiciozni, predani, kreativni i izrazito motivirani.

Oni slušaju svoje učenike i spremni su odgovoriti na njihove potrebe. Kako bismo osigurali visoku kvalitetu tečajeva, od svojih nastavnika očekujemo mnogo. Svi imaju odgovarajuće iskustvo u podučavanju stranih jezika i znaju predavati na zanimljiv i učinkovit način. Njihov rad redovito procjenjuju metodolog i naši polaznici.

* * * * 

Lea Banović -  voditeljica nastave za engleski i španjolski jezik

Profesorica sam engleskog i španjolskog jezika te podučavam odrasle od 2005. godine. Predajem tečajeve općeg, financijskog i poslovnog jezika, te polaznike pripremam za međunarodne ispite British Councila i TOLES ispite. U Eureka centru sam voditeljica nastave za engleski i španjolski jezik. Studentica sam na poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike. Znanje stečeno na studiju primjenjujem u nastavi u želji da polaznicima učenje stranog jezika bude što lakše i intuitivnije.

Jako volim svoj posao jer volim raditi s ljudima i sudjelovati u njihovom procesu učenja. Rad u nastavi je dinamičan i kreativan, a atmosfera u Eureka centru ugodna, pozitivna i poticajna, kako za polaznike tako i za profesore. Bitno mi je da su polaznici zadovoljni nastavom i svojim rezultatima, a najveća mi je nagrada kad kod njih vidim napredak u znanju i komunikaciji na stranom jeziku.

* * * *


Kristina Jambreković - voditeljica nastave za njemački jezik 

Rođena sam 1985. godine u Zagrebu. Završila sam jezičnu gimnaziju u Zagrebu, a potom i diplomirala njemački jezik 2009.

U Eureka centru sam voditeljica nastave i programa za njemački jezik i nastavnica njemačkog. Posao nastavnice me oduševljava jer volim kontakt s ljudima i mogućnost da im približim ljepotu njemačkog jezika koji je često nepravedno omražen. Sviđa mi se rad u Eureka centru jer je atmosfera ugodna i poticajna, a ipak profesionalna.

Smatram da ne postoji „univerzalan“ ili najbolji način za učenje stranog jezika. Svatko mora naći metode koje mu najviše odgovaraju, ali treba se okružiti stranim jezikom i koristiti ga čim više, na što uvijek maksimalno potičem sve svoje polaznike

* * * * 

Dr. sc. Agnieszka Kałdonek-Crnjaković – savjetnik za nastavu

Tijekom svoje karijere radila sam različite poslove, ali posao nastavnice mi je najdraži. Mislim da je to moj životni poziv. Trenutačno u Eureka centru radim kao savjetnica za nastavu, posebno za tečajeve pravnoga jezika i tečajeve za EPSO ispit.

Mislim da ne postoje posebne metode za učenje stranih jezika. Svaka metoda mora biti prilagođena vama, ali i vi sami morate puno raditi i zadržati motivaciju za učenjem. Kada učite strani jezik trebali biste ga koristiti što je češće moguće – nastavite razgovarati s vašom nastavnicom na stranom jeziku i izvan učionice.

 

* * * * 


Marko Nikolić - engleski jezik

Rođen sam 1980. godine u Zagrebu, no osnovnu školu, a kasnije i gimnaziju završio sam u Koprivnici. U Zagrebu sam diplomirao engleski jezik i antropologiju. Već od osnovnoškolskih dana engleski jezik me privlačio možda ponajviše zahvaljujući odličnom profesoru koji me zainteresirao i za engleski jezik i za podučavanje. Pri izboru fakulteta engleski se činio kao logičan izbor.

Engleski jezik predajem od 2008. godine, uglavnom odraslima u individualnom i grupnom radu. Osim općeg engleskog predajem financijski i pravni engleski. Polaznike pripremam za međunarodne ESOL ispite, TOLES Higher i Advanced ispite. U mom zanimanju najviše mi se sviđa što imam priliku usvajati nova znanja a zatim ta znanja i prenijeti drugima. U učionici volim opuštenu atmosferu jer smatram da ljudi najbolje uče kroz zabavu i smijeh.

Sretan sam što sam našao svoje mjesto u Eureki jer sam ovdje okružen nadarenim i motiviranim kolegama od kojih imam priliku mnogo naučiti. 


                                                                          * * * * 

Iva Ohnjec – talijanski jezik

Vrlo rano privukla me ljepota i zvučnost talijanskog jezika, te sam se stoga odlučila posvetiti studiju talijanistike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Raznolikost talijanske kulture upoznala sam tijekom studija, ali i na čestim putovanjima i boravku u Italiji.

Osim putovanja, najviše volim uživati u crno-bijelim filmovima klasicima talijanske i svjetske kinematografije te naravno u književnosti.

U radu s polaznicima najviše me veseli njihova znatiželja i želja za znanjem. Smatram da je uz sama jezična pravila i gramatiku važno prenijeti i duh jezika. Stoga u gradivo uvijek nastojim unijeti materijal koji govori o kulturi i svakodnevici zemlje čiji jezik upoznajemo.

Volim raditi u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi u kojoj nema mjesta strahu od pogrešaka. Svaki dan je prilika da naučimo i upoznamo nešto novo, nešto što nas dodatno obogaćuje. Sretna sam što u Eureka centru rade mladi ljudi koji su kreativni, otvoreni te uvijek svakoga ljubazno dočekaju.

* * * *

Ana Biloš - talijanski jezik

Rođena sam 1985. u Osijeku. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu talijanski jezik i kasnije završila specijalistički studij konferencijskog prevođenja.

Radim već nekoliko godina kao profesor talijanskog, a odnedavno i kao konferencijski prevoditelj. Uživam u nastavi talijanskog jezika jer je za mene izuzetno subjektivno obojan pa mi je veliko zadovoljstvo prenijeti ga i promatrati na koji će se način oblikovati interes za jezik u onome tko ga tek upoznaje.

Atmosfera u Eureka centru je vrlo zahvalna za polaznike jer se radi u malim grupama i stavlja se veliki naglasak na kreativnost i individualni pristup svakom polazniku u provođenju nastave. Pristup učenju jezika je dinamičan i uvijek se trudim prepoznati pravilne metode i prilagoditi se polaznicima. Učenje jezika je specifičan proces koji nas izuzetno obogaćuje. Postoji poslovica Federica Fellinija koja kaže: Un'altra lingua costituisce un'altra visione della vita, odnosno Drugi jezik je drugačije viđenje života.

* * * *

Nika Ana Novak - njemački i španjolski jezik

Za pomalo neobičnu kombinaciju njemačkog i španjolskog jezika zaslužne su video kasete s crtićima na njemačkom u doba kada ih u Hrvatskoj još nije bilo, te putovanja u Španjolsku gdje sam naučila prve riječi španjolskog jezika.

U radu s polaznicima važno je prepoznati grupnu dinamiku i interese svake pojedine grupe odnosno polaznika i osmisliti sat u skladu s tim. Stoga me posebno veseli kada u napretku koji su polaznici ostvarili mogu pronaći vlastiti doprinos i usmjeriti ih na pravi put koji će ih dovesti do željenog cilja.

Za ovladavanje jezikom potrebna je kombinacija volje, truda, ljubavi, opuštenosti i strpljenja, i to kod obje strane, predavača i polaznika, pa svoju misiju vidim upravo u objedinjavanju svih ovih elemenata kako bi svaki sat s polaznicima bio nova avantura u otkrivanju ljepota jezika koji zajedno učimo. 

U Eureka centru od 2010. godine vodim tečajeve za razne stupnjeve, individualne i grupne, a svima im je zajednička opuštena atmosfera i pozitivno ozračje koje polaznike motivira za rad i napredovanje u usvajanju jezika.

                                                                         * * * *

Ivana Jelavić-Šako - engleski i njemački jezik

Strane jezike sam počela učiti još u predškolskoj dobi i danas sam profesorica engleskog i njemačkog. Smatram da jezik nikada ne možemo naučiti do kraja, što pokušavam prenijeti na svoje učenike kako bi na njemu konstantno radili kao što i sama radim. Volim si postavljati nove izazove, tako da sam nakon diplome postala International Business English Interpreter - specijalist predavač poslovnog engleskog, a odnedavno sam i konferencijski prevoditelj.

Drago mi je što mi Eureka centar daje mogućnost da prenesem svoje stečene vještine predavajući poslovni i opći engleski u školi polaznicima i našim klijentima van škole .

Uživam predavati strani jezik iz više razloga, između ostalog volim raditi s ljudima i uvijek se trudim prepoznati, a onda i prenijeti znanje na način koji će ga polaznik razumjeti i što bolje usvojiti. Kada se stvori uzajamno povjerenje, polaznik prelazi prvu prepreku, motiviran je i učenje postaje zabavnije i učinkovitije.

Mislim da smo se Eureka centar i ja prepoznali u tome što je fokus na polazniku i njegovim potrebama i što su kreativnost i inovativnost u nastavi osnova rada.

 * * * *

Martina Španović - engleski jezik

Rođena sam 1985. godine u Zagrebu. Po završetku jezične gimnazije upisujem Filozofski fakultet u Zagrebu, na kojem 2009. godine stječem zvanje profesorice engleskog jezika i diplomirane arheologinje.

Još od srednjoškolskih dana gajim snažan osjećaj za jezik, njegovo bogatstvo, moć i sveprisutnost. Odlučivši se za studij engleskog jezika, odlučila sam odabrati zvanje koje će mi pomoći da ljubav prema engleskom jeziku prenesem svojim polaznicima, pritom maksimalno uživajući u radu s njima te pronalazeći nove metode rada koje će unaprijediti i njih i mene.

Kroz dosadašnje radno iskustvo, koje obuhvaća rad s djecom, učenicima, studentima, odraslim i poslovnim ljudima, tražila sam načine kako jezik približiti polaznicima različitih profila te im pristupiti individualno. Motivirati, razviti znatiželju, prilagoditi se i dopustiti pogrešku postali su univerzalni elementi podučavanja koji rezultiraju zadovoljnim polaznicima. Upravo oni moj su motiv za traženje daljnjih inovacija u podučavanju, motiv za daljnji osobni razvitak te još veću ljubav prema poslu koji radim.

* * * *

Ivna Jelavić - francuski jezik

Rođena sam 1986. godine u Splitu gdje sam već od predškolske dobi pokazala sklonost učenju stranih jezika, pa sam tako nakon završetka jezične gimnazije preselila u Zagreb kako bih studirala francuski jezik i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu.

Francuski jezik za mene je uvijek bio zanimljiv i poseban pa mi je drago da mogu barem dio svog entuzijazma prenijeti na polaznike. U učionici mi je najvažnija vesela i ugodna atmosfera koja potiče na učenje. Budući da učenje stranog jezika iziskuje kontinuiran rad, važno mi je motivirati polaznike na samostalne aktivnosti prilagođene njihovim interesima kako bi dodatno obogatili svoje poznavanje jezika.

Smatram da svaki polaznik ima vlastite ciljeve i pristup učenju stranog jezika, stoga se trudim prilagoditi svakom polazniku kako bi njegovo učenje bilo što uspješnije, a opuštena atmosfera i rad u malim grupama u Eureka centru uvelike mi u tome pomažu.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa stranice
© 2007-2013 EUREKA centar. Sva prava pridržana. Design by desigNED