Eureka centar - škola stranih jezika u Zagrebu
 
Medulićeva 11, Zagreb
Tel. 01/4846-191 i 192


Naša metoda

Program škole za strane jezike „Eureka centar“ osmišljen je s namjerom da na stranom jeziku naučite komunicirati slobodno, djelotvorno i ispravno.

U tome će vam pomoći:

 • male grupe - u kojima nikada nema više od 6 polaznika,
 • dinamične lekcije u trajanju od 60 minuta,
kao i:
 • komunikacijske metode koje će vas naučiti kako koristiti jezik na prirodan način,
 • korištenje isključivo stranog jezika tijekom lekcija,
 • autentični materijali (filmova, TV programa, knjiga, novina, itd.),
 • hrvatski nastavnici i izvorni govornici,
 • korištenje računala i Interneta,
 • sistematične revizije materijala,
 • različite vježbe:
  • individualni zadaci,
  • vježbe u parovima i malim grupama,
  • eseji i projekti,
  • igranje uloga,
  • razgovor,
  • rasprave itd.
        … i ugodna atmosfera


Zašto je Eureka centar toliko drugačija škola?

Mi nismo izmislili neku posebnu metodu podučavanja. Mi jednostavno provodimo zanimljivu i djelotvornu nastavu u kojoj primjenjujemo aktivnosti koje će vas angažirati.

U malim grupama i uz nastavu koja se održava u lekcijama od 60 minuta bit će vam potrebno samo 14 tjedana kako biste završili jedan stupanj stranog jezika.

To znači da ćete kod nas u 28 nastavnih sati od 60 minuta savlati onu količinu gradiva i doseći istu razinu znanja stranoga jezika kakvu biste u drugoj školi dosegli za 45 nastavnih sati.

Zašto? Zato jer su njihove grupe mnogo veće – od 12 do 15 polaznika!

U drugim školama cijena tečajeva je viša upravo zbog većeg broja sati - no zbog velikih grupa, dodatne sate plaćate kako bi učili drugi, a ne vi!

 

Mapa stranice
© 2007-2013 EUREKA centar. Sva prava pridržana. Design by desigNED