Lekcija 12 – Članovi

U ovoj lekciji učimo kako ispravno koristiti članove u engleskom jeziku. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

Lesson 12 – Articles

In this lesson we’ll learn how to use articles correctly in English. The topic covered in the lesson is at intermediate and upper-intermediate level.

 

Članovi u engleskom jeziku su : a / an (neodređeni) i the (određeni).

 

Neodređeni članovi

 • Neodređene članove stavljamo ispred imenice u jednini.
 • Član a stavljamo ispred suglasnika: a dog, a chair.
 • Član an stavljamo ispred samoglasnika (ako je samoglasnik u izgovoru): an apple, an umbrella ali a university (-u kod university u izgovoru je suglasnik).
 • Neodređeni član se upotrebljava uz imenicu koja nije posebno određena: I saw a strange man standing on the street. 

Određeni član

 • Određeni član the koristimo s imenicama u jednini i množini, i nebrojivim imenicama: the apple, the apples, the information.
 • Kada govorimo o određenoj stvari, npr. Please give me back the book you borrowed from me last week.
 • Kada stvar je samo u jednom primjerku, npr. the sun, the moon
 • Ispred imenica koje određuju cijelu vrstu, npr. The lion lives in Africa.
 • Ispred superlativa
 • ispred rednih brojeva
 • ispred imena ustanova, npr. The Houses of Parliament
 • ispred imena listova, časopisa, magazina, npr. the Guardian
 • Ispred imena mora i oceana, npr. The Adriatic Sea
 • Ispred imena poslije kojih dolazi of, npr. We visited the building of Parliament
 • Ispred imena rijeka, planinskih lanaca, jezera i mora
 • ispred pridjeva koji se ponašaju kao imenice, npr. the poor, the English
 • ispred zemalja koje se sastoje od nekoliko djela, npr. The United States of America

 

Članove se izostavlja:

 • Ako je imenica nebrojiva, npr. information, weather;
 • Poslije nekih izraza kao što su: the title of, the post of, the office of, npr. She holds the post of manager.
 • Imena vrhova planina
 • Imena obroka
 • Imena dana, mjeseci i godišnjih doba
 • Imena gradova i zemlje (osim nekih izmjence npr. The Haque, the Netherlands)
 • Imena kontinenta

Pazite!

 • Neke imenice mogu bit brojive ili nebrojive ovisno o kontekstu, npr. What time is it? (obično značenje vrjemena) ali We had a nice time on holiday (vremenski period u kojem se nešto  događa ili nešto radite).
 • Imenice kao što su: school, court, prison, hospital, itd, koriste se bez člana ako mislimo na radnju koja se tamo obavlja, np. He is in hospital (tj. je pacijent) ali He is in the hospital (tj. nije tamo kao pacijent ili osoblje bolnice)

 

Zadatak / Task

Nadopišite po potrebi odgovarajući član:

 1. He was _____first king of England.
 2. Today I wore _____T-shirt you got me for my birthday.
 3. Jane is ____lovely girl.
 4. This is _____oldest church in town.
 5. We had ____ wonderful weather during the entire stay on the island.
 6. I watched _____ documentary on TV yesterday.
 7. She got married to ____ guy she barely knew.
 8. There is _______ zoo in Zagreb but I don’t know where.
 9. ____politeness costs nothing.
 10. We were at _____zoo when it started to rain.

 

 

Odgovori / Answers

 1. the
 2. the
 3. a
 4. the
 5. a
 6. a
 7. a
 8. 10. the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>