Lekcija 2 – vremena kojima se izražava prošlost

U ovoj lekciji ponavljamo vremena kojima izražavamo prošlost. Prepoznajte razlike izmedu četiri različita vremena te vježbajte njihovo korištenje. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

In this lesson we review past tenses. Recognise the differences between four different tenses and practise when to use each one. The topic covered in the lesson is at intermediate / upper-intermediate level.

Continue reading

Lekcija 1 – vremena kojima se izražava sadašnjost

U ovoj lekciji ponavljamo vremena kojima se izražava sadašnjost. Prepoznajte razlike između četiri različita vremena te vježbajte njihovo korištenje. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

In this lesson we review present tenses. Recognise the differences between four different tenses and practice when to use each one. The topis covered in the lesson is at intermediate / upper-intermediate level.

Continue reading