Lekcija 12 – Članovi

U ovoj lekciji učimo kako ispravno koristiti članove u engleskom jeziku. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

Lesson 12 – Articles

In this lesson we’ll learn how to use articles correctly in English. The topic covered in the lesson is at intermediate and upper-intermediate level. Continue reading

Lekcija 11 – Prefiksi

Ova lekcija obrađuje prefikse u engleskom jeziku, odnosno predmetke koji se stavljaju prije riječi kako bi se izrazilo suprotno značenje. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

 

Lesson 11 – Prefixes

In this lesson we will discuss common prefixes in English that are added to the word to express the opposite meaning (not / without). The topic covered in the lesson is at intermediate and upper-intermediate level.

 

Continue reading

Lekcija 7 – “Romeo i Julia” Williama Shakespearea

U ovoj lekciji koristimo tekst “Romeo i Julia” kako bismo naučili nove riječi. Lekcija obrađuje temu na višoj i naprednoj razini.

Lesson 7 – “Romeo and Juliet” by William Shakespeare

In this lesson we will use the text of “Romeo and Juliet” so that we learn new vocabulary. The topic covered in the lesson is at upper-intermediate / advanced level.

Continue reading

Lekcija 5 – Božićni puding

Ova je lekcija o pripremi engleskog božićnog kolača – Christimas pudding. Naučite nove izraze iz kuharskog svijeta.
Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

This lesson is about baking a Christmas pudding. You will learn new English expressions used in baking.
The topic covered in the lesson is at intermediate / upper-intermediate level.

Continue reading

Lekcija 4 – “Britishness” engleskog jezika

U ovoj lekciji predstavit ćemo izraze koje koriste Britanci. Lekciju su pripremili dvoje naših profesora koji žive i rade u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dijalozi su sročeni prema njihovim opažanjima.

In this lesson we will present phrases used by the British. This lesson was prepared by two of our teachers who live and work in the UK. The dialogues have been scripted upon their observations.

 

Continue reading

Lekcija 3 – vremena kojima se izražava budućnost

U ovoj lekciji ponavljamo vremena koja izražavaju budućnost. Prepoznajte razlike izmedu šest različitih vremena te vježbajte njihovo korištenje. Lekcija obrađuje temu na srednjoj i višoj razini.

In this lesson we review future tenses. Recognise the differences between six different tenses and practise when to use each of them. The topic covered in this lesson is at intermediate / upper-intermediate level.

Continue reading